מי זרק לאתר משרד המשפטים רשימת עזבונות מיועדים ללא סינון ומחשבה – טיפים חשובים בפניה לוועדת העזבונות 2017

וועדת העזבונות החליטה השנה באופן חריג שמלכ"רים יהיו רשאים להגיש בקשה רק עבור פרויקט המתאים למטרה של אחד מהעזבונות המיועדים, אשר פורסמו במודעה ובאתר הוועדה.

חלק גדול מהעזבונות באתר אינם רלוונטיים מכמה טעמים. אין בהם כמעט כסף (עזבון 107, 109, 114, 118, 125, 129, 130, ועוד ועוד). אם בעזבון יש למטה מ- 200,000 ש"ח, לא כדאי לפנות אליו. בנוסף, יש עזבונות מיועדים שתקועים שנים רבות ואי אפשר לממשם (132, 176, 193, 113, ועוד).

אם לא די בכך, בנוהל עבודת הוועדה נאמר כי הוועדה לא תקצה למוסד עבור פעילותו בפרויקט המבוקש סכום פחות מ- 10,000 ש"ח, אך יש עזבונות מיועדים שסכומם נמוך מזה ולכך יש להוסיף את התנאי של הוועדה ל- 50% מאצ'ינג. זאת ועוד, עזבונות רבים רשומים לצה"ל. הוועדה עלולה לתת אותם למשרד הבטחון כפי שעשתה בשנת 2015. אז נתנה 30 מליון ש"ח מהעזבונות למשרד זה (במקום לחלקו לעמותות).

להלן טיפים להגשה לוועדת העזבונות:

1. כתבו בקצרה ובחסכנות. אין להוסיף שורות ומסמכים מעבר למוקצה בטופס. הוועדה מקדישה זמן מועט מאוד לקריאת הטפסים וכל המקצר מעלה את סיכויו. יש למלא את כל השאלות כולל תיאור העמותה.
2. השתדלו להשתמש במילים כמו נוער בסיכון, פריפריה, אזורי קו עימות, נשים וילדים בסיכון, עניים, דרום, צוק איתן, מצוקה, השמה, הזדמנות, תקווה, שינוי, אהבה, חלומות, אמונה, אחריות, הצלחה (גם לפי מחקרים, מילים אלה יגרמו לאהדה ותשומת לב חיובית לבקשתכם).
3. היזהרו מכפל תמיכות. לא להגיש בשום אופן נושא שיש לכם עליו תמיכה ממשרד ממשלתי.
4. בקשו מענק בין 50,000 ₪ ל- 100,000 ₪. עמותות מעל תקציב של 5 מיליון ₪ יכולות לבקש יותר.
5. במילוי המשרד הממשלתי הממליץ, התרחקו ממשרדים שהרוב מגישים להם כמו משרד החינוך. העדיפו את משרד הרווחה. פנו למשרדים אחרים קטנים (בתנאי שהבקשה מתאימה לנושאי המשרדים).
6. ההמלצה של המשרד הממשלתי לא מחייבת את הוועדה. משרדי הממשלה ממליצים על בקשות רבות מעבר ליכולת הוועדה לתת. הוועדה מתחשבת בהמלצות המשרד שלרוב חיוביות (זה לא כסף שלהם).
7. נספח מס' 2 בעמ' 6 גורם לבעיות רבות. צריך לחתום על הנייר ולא לשנות מילה. רו"ח חייב להקפיד על כל כללי מילוי וחתימה של טופס זה.
8. מי שקיבל שנתיים רצופות מענק על הצטיידות ושיפוץ, לא יכול לקבל שנה נוספת.
9. אם יש גרעון בשיעור מעל 50% ממחזור ההכנסות השנתי (לפי מאזן 2014), יש לצרף דף מרואה חשבון המסביר גרעון זה. גם עודף העולה על שליש מהתקציב השוטף חייב הסבר (עודף בולט עדיף שירשם בעמודה נפרדת במאזן כקרן לטובת משהו. רו"ח חייב לשים לב לנושא).
10. זכרו שאת הכסף תקבלו במקרה הטוב באמצע שנת 2017. תכננו כך שתוכלו להוציא אל הפועל את הפרויקט ששלחתם בכפול מסכום תמיכת הוועדה. לעיתים, הוועדה מבקשת את המאצ'ינג שהצעתם גם אם אושר לכם סכום נמוך ממנו.
11. הצעות מחיר חייבות להיות מופנות לארגון, חתומות ע"י המציע ותקפות ל- 3 חודשים לפני מועד ההגשה. לפניה להחלפת ציוד ושיפוץ יש לצרף הצעת מחיר וצילום של הציוד או מקום השיפוץ.
12. כתבו פרויקט לוועדה. אל תבקשו כסף על הפעילות הסדירה והרגילה שלכם. גם אם זו לב העשייה שלכם, נסחו בקשה שתיראה אחרת משגרת העמותה. אל תשבצו בפרויקט המבוקש עובדים אשר מועסקים במשרה מלאה בעמותה. הבקשה עלולה להיפסל בגלל שתי סיבות אלה.
13. מאזן בוחן חייב להיות מלא, חתום ע"י רואה חשבון, רשומים עליו פרטי המוסד, רשומה תקופת המאזן והוא מאוזן (הרבה עמותות נפסלות בנושא זה).
14. דו"ח כספי לשנת 2014 חייב להיות בעברית, מלא, מבוקר וחתום ע"י רואה חשבון וחברי הוועד.
15. עברו 3 פעמים על רשימת המסמכים המצורפים (רוב העמותות נפסלות בגלל סיבות טכניות).
16.חברי ההנהלה של וועדת העזבונות: יו"ר – תחיה שפירא, שופטת בדימוס. חברים: דוד הרשקוביץ, יצחק לקס, תמר גדרון, שמעון הייבלום, רינה עידן, יעקב פרידגוט, דורון צברי, עארף סייף, יפעת ביטון. זה מידע חשוב ומעניין. אלה האנשים אשר קובעים אם תקבלו מענק וכמה.

גלילה לראש העמוד
התקשרו עכשיו